ราชันผู้พลัดแผ่นดิน เมื่อพม่าเสียเมือง = The King in Exile : The Fall of the Royal Family of Burma /

ผู้แต่ง
ชาห์, สุดาห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6