สัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารการก่อสร้าง = Construction Management Agreement /

ผู้แต่ง
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์
Corporate Author
กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เฟริสท์ ออฟเซท, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1