50 ความคิดเปลี่ยนมนุษยชาติ = The Fifty Greatest that have Changed Humanity /

ผู้แต่ง
ฟาร์นดอน, จอห์น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1