การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย /

ผู้แต่ง
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4