การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย /

ผู้แต่ง
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.9593 ส888ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
(28), 348 หน้า ; 21 ซม.