สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ : วินยปิฏเก /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3181 ส321 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538
ครั้งที่พิมพ์
จตุตฺเถ วาเร
Physical description
8 เล่ม ; 21 ซม.