สังคมวิทยา /

ผู้แต่ง
สุพัตรา สุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ส831ส 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 21
Physical description
152 หน้า ; 26 ซม.