วัฒนธรรมขอมกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา /

ผู้แต่ง
อุดม เชยกีวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1