ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย /

ผู้แต่ง
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1