คติชนกับการท่องเที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี /

ผู้แต่ง
ปรมินท์ จารุวร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1