ปัญหาสังคม /

ผู้แต่ง
สุพัตรา สุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
361.1 ส831ป 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 16
Physical description
148 หน้า