พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป /

ผู้แต่ง
แสง จันทร์งาม
Corporate Author
อุทัย บุญเย็น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6