ภารตะศึกษาฟอร์ม ครั้งที่ 2 : ภารตะ : โลกแห่งศาสนาและวิทยาศาสตร์เล่าเรื่องแห่งงานเขียน "ปีกแห่งไฟ" อัตชีวประวัติ เอพีเจ อับดุล กาลัม อดีตประธานาธิบดี คนที่ 11 ของอินเดีย = Bharat Studies Forum 2 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1