ภารตะศึกษาฟอร์ม ครั้งที่ 3 : เหลียวหลังแลหน้าภารตะศึกษากับ "จดหมายจากอินเดีย 2405-2508" = Bharat Studies Forum 3 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1