รายงานการวิจัยฉบับสมบูณ์การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย = Social Development Fund Mobilization of Thailand /

ผู้แต่ง
อัญมณี บูรณกานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557