ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถาพรรณนา ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 เล่ม 1 เอกกนิบาต /

ผู้แต่ง
เอนก ขำทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30921 อ893ป 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
394 หน้า