ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์? = Siam during the Seventh Reign through Western Eyes : Oriental or Civilzed ? /

ผู้แต่ง
ธีระ นุชเปี่ยม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1