ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 = Siam's New Identity in the World : Foreign Relations during the Seventh Reign /

ผู้แต่ง
ธีระ นุชเปี่ยม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1