ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = Academic Leadership of School Administrators Under Khon Provicial Administration Organization /

ผู้แต่ง
ประทีป พรหมภักดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป277ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.