72 พรรษาภัทรกษัตริย์ธนบัตรรัชกาลที่ 9 /

Corporate Author
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ธ241จ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
197 หน้า : ภาพประกอบ