รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = A Model for Developing Administration of Educational Quality of the Bandoikham School, Hod District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ธนธรณ์ เลาว้าง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ธ142ร 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 126 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.