การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น = Participative Management of Personnel in Child Development Centers, Phra Yuen District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
นิตยา หารันดา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 น577ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 118 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.