ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น = Transformational Leadship of Private Schools Administrators in Khon Karn Province /

ผู้แต่ง
ปานทิพย์ วาทโยธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป547ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ) 113 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.