ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น = Strategic Leadership of Basic Educational Institutes Administrators Under Primary Educational Service Area Office in Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระชมเชย ศรีทิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ช165ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 140 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.