การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม = The Management Based on the Inclusive Education Standards of Leading Inclusive Schools in Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
ธัญญ์นลิน กิติวัฒน์กนกโชติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.25 ธ451ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ), 170 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.