ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อฤกษ์ยามตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of the a Belief in the Ausspicious Time According to Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระโรจน์ศักดิ์ อาภากโร (เจนอักษรชัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3132 ร926ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ช), 126 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.