ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
วีรวัลย์ งามสันติกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1