คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7 /

ผู้แต่ง
ประหยัด นิชลานนท์
Corporate Author
รัชฏาพร ฤทธิจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1