รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ : กรณีภาคเหนือตอนบน = The Development of Local Wosdom to Health Promotion in Elderly : A Case of the Upper-northern Region, THAILAND /

ผู้แต่ง
เมธี วงศ์วีระพันธุ์
Corporate Author
ประสิทธิ์ เมธาธราธิป, รจนพรรณ นันทิทรรภ, นิตยา วงศ์วีระพันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 362.6 ม738ร 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
Physical description
(ก-ฌ), 269 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.