ต้นแบบเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์บนผิวกายมนุษย์สำหรับเฝ้ามอง ช่วยเหลือ และเป็นเพื่อนแก่ผู้สูงวัย = Body Area Sensor Networks for Elder Monitoring, Assistance and Partnership /

ผู้แต่ง
ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
Corporate Author
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, อดิสร เตือนตรานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 610.28 ธ685ต 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
Physical description
(iv) 181 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 29 ซม.