การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Work Performance Acceding to Principles of Good Governance of the Police Officials Nakhonchaisi Police Station, Nakhonchaisi District, Nakhonoathom Province /

ผู้แต่ง
พิเชษฐ พุ่มแตงอ่อน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.28 พ654ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-น) 187 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.