การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร = The Study of Knowledge in Democratic Government of the Personnel in the Office of Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration /

ผู้แต่ง
กฤษณะ เชื้อสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.8 ก281ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.