การบริการสังคมของเจษฎา เทคนิค มิวเซียม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Social Service Jesada Technik Museum, Nakhonchisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
มาลาเรือน วงศ์จันทร์สุ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 708.9593 ม495ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฐ) 167 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.