การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาสัทธรรมปฏิรูปในพุทธศาสนาด้วยพุทธวจนะ = Ananalytical Study of the Reform of Saddhammapatirupaka in Buddhism with Buddha's Words /

ผู้แต่ง
ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ณ339ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ช) 87 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.