การศึกษาเชิงวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Theravada Buddhist Philosophy with the Suicide of Thai Police /

ผู้แต่ง
ปิยะนุช ศรีสรานุกรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 364.152 ป621ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 133 หน้า ; 30 ซม.