พระพุทธเจ้าในทัศนะสามรัตนบุรุษของอินเดีย = Buddha as Seen by Three Illustrious Sons of India /

ผู้แต่ง
กรุณา กุศลาสัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4