100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม /

ผู้แต่ง
ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.8593 ศ459ห 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
431 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.