งานพระเมรุสมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ /

Corporate Author
วัดบวรนิเวศวิหาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1