จากเรื่องจริงสู่เรื่องสั้น : 15 เรื่องจากชีวิตจริง บอกเล่าวังวนสังคมแห่ง "หนี้" ที่ทุกปัญหายังมีทางออกเสมอ /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ธัญญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1