จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 929.7593 จ131 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(9) 477 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม