การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร = An Application of Brahmavihara 4 in Duty Performance of Officials of Tambon Administration Organization in Charoen Sin District, Sakon Nakhon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวุฒิชัย วุทฺธิชโย (พรมวัง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว865ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 189 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.