40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน /

Corporate Author
กระทรวงการต่างประเทศ. กรมเอเชียตะวันออก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1