การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย = An Analytical Study of the Roles of the Administration of Thai Sangha Organization /

ผู้แต่ง
พระครูวินัยธรทินกร อิสสฺโร (คงถาวร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ท446ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ช) 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.