กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ = Civil and Commercial Code on Loan, Deposit, Warehousing, Compromise, Gambling and Betting /

ผู้แต่ง
พิมพ์ใจ รื่นเริง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2