พุทธจิตวิทยาการสอนในพระไตรปิฎก = The Psychological Teaching of Buddha in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
สิริวรรณ ไมตรีจิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555