การเสริมสร้างวินัยตามแนวพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านคลองแค อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Prathom 4-6 Students' Promoting Dissopline in Buddhistic Approach, Bankhlongkhae School, Krathum Baen District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
ชนัญ โยธานัก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ช146ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฎ) 212 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.