ศึกษาวิเคราะห์สมุนไพรในเภสัชชขันธกะ = An Analytical Study of Herb in Bhesajjakhandhaka /

ผู้แต่ง
ทักษิณา ก้อนดอน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3181 ท339ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฎ) 119 หน้า : ภาพ ; 30 ซม.