การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = The Practice of 5 Precepts of Undergradute Students, King Mongkut's University of Technology North Bangkok /

ผู้แต่ง
พระปรัชญา ปิยวาจาโร (ปรีชา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ป431ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ณ) 145 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.