ศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาความเครียดจกภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Study of the Methods in Solving Stress Problem from the Natural Disaster in Theravda Buddhist Scriptures /

ผู้แต่ง
พัสรัฐ ชูแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31177 พ587ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฎ) 174 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.