ศึกษาการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A Study of the Performance in Conformity to Ten Punnakiriyavatthu of Profrssional Nurses, Sri Sangvarn Hospital Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
เกียรติศักดิ์ บุณยโพธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ก855ศ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ต), 151 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.