ภารตะศึกษาฟอร์ม ครั้งที่ 7 : "คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1